Mnenja udeležencev

Mnenja udeležencev PDI seminarjev v obliki izobraževanja na daljavo (e-izobraževanj) 

“Organizacija seminarja, čeprav izvedena v e-obliki, se mi je kljub začetnim pomislekom zdela vrhunska. Oba predavatelja sta zelo prijazna, korektna in izjemno strokovna. Všeč sta mi bila zlasti individualni pristop in podrobna analiza sodb, tako ustna kot pisna. Slednja mi je prav prišla tudi na pisnem delu izpita, da sem malo “osvežil” spomin. Naj omenim in pohvalim še prilagodljivost in dostopnost obeh predavateljev. Zaradi časovne stiske sem se z njima lahko brez težav dogovoril za kasnejše reševanje in ocenjevanje zadnjih dveh (3C in 3K) spisov. Po seminarju sem na izpit pristopil mirno, suvereno in brez pretiranega strahu. Seminar priporočam vsem, ki se pripravljajo na izpit. Ocenjujem, da znanje, pridobljeno na seminarju, predstavlja dodano vrednost, ki lahko marsikomu koristi pri nadaljnji poklicni karieri in ne zgolj na pisnem delu izpita. Iskrena hvala še enkrat za fenomenalen in nepozaben seminar. Srečno še naprej!”
 

“Osebno se mi je zdelo sodelovanje na daljavo zelo priročno, predvsem zaradi prihranka na času in zaradi možnosti dostopa do uvodnih predavanj ves čas trajanja seminarja. Iz osebne izkušnje smatram, da je takšen način izvedbe seminarja, do katerega sem bila na začetku skeptična, zelo koristen in bi ga bilo dobro ohraniti.”

“Hvala ekipi za izvrstno izveden seminar. Ko mi je kolega priporočil udeležbo na njem, sem mu zaupal, da bo seminar kvaliteten in poučen. Pričakovanja so bila več kot izpolnjena. Menim, da je takšen temeljit vpogled v pisanje sodb poleg priprave na pravniški državni izpit tudi trden temelj za bodoče delo v pravosodju. Sodeloval sem že z več dobrimi odvetniki in sodniki, vendar bi zelo težko rekel, da sem se kdaj v treh tednih naučil toliko kot na tem seminarju.”

“Odličen seminar, odlična organizacija, odlična predavatelja.”

“Seminar mi je bil zelo všeč- vsebinsko, strokovno in izvedbeno na visokem nivoju. Predavatelji so izjemno strokovni, prijazni in razumevajoči. Moj predlog je le, da seminar v bodoče traja več časa , ker menim, da se kandidat bolj kakovostno pripravi z individualnim pristopom na PDI. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da sem sem se na seminarju naučila veliko več kot v 1. letu pripravništva na sodišču.”

“Zelo koristen seminar. Predavatelja sta izpolnila vsa pričakovanja in še več.”

“Vse je bilo super, pohvala obema predavateljema, ki sta zelo dostopna in dosegljiva.”

“Odličen seminar in res odlična predavatelja. Hvala za super izkušnjo.”

“Zadeva je res super urejena in res nimam nobenih komentarjev. Hvala ker ste!”

(*Zgoraj navedene komentarje smo prejeli s strani udeležencev v prvem letu delovanja seminarja na daljavo. Obdobje: maj 2020 – september 2021)

Seminarja za pripravo na pisni del PDI-ja sem se udeležila dva meseca pred pristopom na izpit. Gospa Logar in sodnik Panjan sta nam v strnjeni obliki, ki je med sodniškim pripravništvom nisem bila deležna, pojasnila bistvene zadeve pisanja sodbe ter opozorila na ”zvijače”, ki jih sam ne opaziš. Seminarji so potekali v lahkotnem, sproščenem vzdušju, po koncu pa smo udeleženci, vsaj jaz, dobili tisto mero samozavesti glede pisanja sodbe, ki nam je primanjkovala. Po udeležbi na teh pripravah lahko pristopiš na izpit z gotovostjo, da procesni (in časovni) vidik pisanja sodbe že obvladaš, na tebi je le še vsebinska razsoja.” Želim vam čim bolj uspešne seminarje!

Nina V.

Obveščam Vas, da sem 14.1.2015 opravil PDI. Na tem mestu se Vam iskreno zahvaljujem za ves trud na Vašem seminarju, saj se je le ta na pisnem delu PDI več kot le obrestoval, zato še enkrat iskreno hvala, saj ste mi izjemno pomagali pri pisnem delu PDI-ja.
 
Seminar priporočam in bom še priporočal svojim kolegom, saj menim, da brez njega precej težje opraviš pisni del PDI-ja.
 
Uroš S.

Sam sem se s pisanjem sodb prvič “spopadel” prav v okviru priprav na PDI pod vodstvom gospe Logar in gospoda Panjan. Kljub preteklim izkušnjam s pisanjem sodnih vlog in drugih pravnih pisanj, ki praktično vsa vsaj do določene mere izhajajo iz oblikovanja pravnih besedil in razlage pravnih pravil v skladu s tezo, ki jo zastopaš v postopku, ali pa morda prav zaradi tega, so bili prvi poskusi pisanja sodb vsaj zame precej stresni in posledično le deloma uspešni.

Analiza pisnih izdelkov je v okviru tečaja zelo podrobna in utemeljena, kar je sprva sicer lahko malce neprijetno, vendar pa prav poglobljena analiza sodb in natančni napotki obeh predavateljev, ki jih v okviru tečaja nedvomno ne manjka, po mojem mnenju predstavljajo glavno prednost tega tečaja. Gospa Logar ter gospod Panjan vsako sodbo podrobno pisno analizirata in podata argumentirane pripombe, hkrati pa nakažeta in obrazložita tudi pravilen način pisanja sodbe, kar se pogosto izkaže kot koristen napotek pri pisanju prihodnjih sodb. Sodbo ovrednotita tudi napram prejšnjim sodbam, zaradi česar dobiš boljši občutek o svojem napredku, navedeno pa hkrati predstavlja tudi spodbudo za naprej. Oba predavatelja sta izjemno odzivna tudi v primeru kakršnihkoli drugih vprašanj s področja prava s katerim se ukvarjata, tudi če ta niso neposredna povezana s pisanjem sodb, kar je v času študija prav tako zelo koristno.

 

Primeri sodnih spisov, ki jih dajeta predavatelja so povsem primerljivi s primeri na pisnem delu izpita, pisne ocene izdelanih sodb pa še bolj poglobljene in podrobne od ocenjevalnih listov, zaradi česar priprava pod njunim vodstvom predstavljajo odlično izhodišče za pisni del izpita. Visoka strokovnost predavateljev se odrazi tudi v ocenah na pisnem delu izpita.  

Kljub visokim pričakovanjem, ki so temeljila na izrazito pozitivnem mnenju predhodnikov, me konkretna izkušnja ni razočarala ampak je visoka pričakovanja še presegla.

Jan G.

Udeležbo na seminarju priporočam čisto vsakomur, ki se pripravlja na PDI (tudi tistim, ki so prepričani, da znajo pisati sodbe), še posebej pa tistim, ki niso bili sodniški pripravniki oz. še nikoli prej niso dejansko napisali sodbe, kajti za izdelavo (dobre) sodbe je potrebno imeti izkušnje, ki pa jih predavatelja na tem seminarju vsekakor imata. Znanje, ki ga odneseš s tega seminarja je neprecenljivo, predvsem pa dobiš tudi občutek kako dejansko zgleda pisni del PDI (v sklopu seminarja je namreč tudi simulacija pisnega dela). Posebej pa želim poudariti, da sta oba predavatelja res strokovna. Predvsem pa mi je bil všeč tudi individualen pristop. Predavatelja se namreč posvetita vsakomr posebej, ter opozorita na napake, s tabo sodelujeta ves čas, sta odzivna ter na voljo za posvet, kar je v času priprav na PDI res neprecenljivo. Moram dodati, da sem od njiju dobila nasvete, brez katerih bi bilo pisanje sodbe na PDI zame bistveno težje. S pomočjo znanja, ki sem ga dobila na tem seminarju sem brez težav opravila pisni del PDI, in sicer z dobrima ocenama.

Ivana A.

Spoštovana gospa Logar,

z velikim veseljem vam lahko sporočim, da sem uspešno opravil PDI. Za ta moj uspeh gre velika zasluga vam, saj sta nam z gospodom Panjanom, z nasveti in vzpodbudo dala poguma in znanja ki sta pripomogla k uspešni opravi izpita.

Še enkrat se vam iz srca zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.

Uroš J.